POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-21-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Grzegorza WALIŃSKIEGO z dniem 31 sierpnia 2008 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii.