POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-22-09

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Zygfryda PAŁUBICKIEGO do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie.