POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 grudnia 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 201/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelka Republiki Bułgarii za zasługi w rozwijaniu polsko-bułgarskiej współpracy naukowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kotzeva-Chyla Aneta,

obywatel Malezji za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-malezyjskiej współpracy wojskowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Jasmon Subhan,

obywatel Królestwa Niderlandów za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-holenderskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Dutilh Willem Frederik,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec za zasługi w działalności charytatywnej na rzecz Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Meyl Chrystian,

obywatel Federacji Rosyjskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Rodionow Leonid Sergiejewicz,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Wschodniej Republiki Urugwaju za zasługi w działalności polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Tomczuk Rodriguez Mario Enrique,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w działalności charytatywnej oraz niesieniu pomocy polskim placówkom opieki społecznej i zdrowotnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Beynon Beryl, 8. Beynon Peter John.