POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 grudnia 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 199/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Plapis Janusz Witold, 2. Sottan Andrzej Zygmunt,

na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Antosik Janina Teresa, 4. Babicki Andrzej, 5. Borkowski Zygmunt, 6. Burzyński Jan, 7. Burzyński Mieczysław, 8. Gregorowicz Krystyna, 9. Kosiński Jan, 10. Kromer Dionizy Stefan, 11. Kruszewski Benedykt, 12. Kurp Ksawery, 13. Marciniuk Stanisław, 14. Mydłowski Wiesław, 15. Olszewska Wanda, 16. Rozenbajgier Stanisław Leonard, 17. Sulikowski Zdzisław Maksymilian, 18. Tabaczkiewicz Edmund, 19. Tołścik Bronisław, 20. Wysieński Zdzisław Wincenty, 21. Zgodzińska Lucyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Gałek Maria, 23. Herdyńska Barbara, 24. Koc Alicja Anna, 25. Miśkiewicz Władysław, 26. Pupeć Marianna, 27. Serafin Kazimiera Józefa,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bohdanowicz Irena, 29. Jędrzejewska Leokadia, 30. Majewska-Kaźmierczak Grażyna Aniela, 31. Tarczyńska Alina Wioletta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Giżewska Dorota, 33. Głowacz Władysława Barbara, 34. Paluch Małgorzata Halina, 35. Zielonka Wiesław Józef, 36. Żmijewska Urszula Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kopińska Krystyna, 38. Rudnicka Genowefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Gąsior Irena, 40. Lewandowski Roman, 41. Pamfil Władysława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Krzemiński Michał Aleksander, 43. Laskowski Mirosław, 44. Wierzbicka Iwona Maria, 45. Zacharski Wojciech Marcin,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. ks. Derdziuk Eugeniusz,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Bednarz Zygmunt, 48. Bil Stanisław, 49. Kruk Teresa Anna, 50. Majchrzak Tadeusz, 51. Petrynko Tadeusz, 52. Ulanowski Józef, 53. Węcławik Józef, 54. Wiśniewska Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Ferens Józef, 56. Goryczka Zdzisław, 57. Gramatyka Jan, 58. Koczuła Jan, 59. Krawczyk Aleksander Firmin, 60. Kropornicka Jadwiga Marianna, 61. Mazurek Henryk, 62. Mazurek Witold Ryszard, 63. Michońska Krystyna, 64. Miedziocha Stanisław, 65. Niemczuk Wacław Jan, 66. Stanek Andrzej Leszek, 67. Szewera Marianna, 68. Szozda Wacław Marian, 69. Tomaszewska Krystyna Wanda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Kawałko Janusz, 71. Ordyniec Anna Maria, na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Dusza Bolesław, 73. Szurek Krystian Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Brzeźny Władysław, 75. Kuczkowicz Jan, 76. Kwarciak Aleksander, 77. Michatek Marian, 78. Szczupak Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Górski Tadeusz, 80. Grabowski Janusz, 81. Grabowski Marek, 82. Kaczmarczyk Zygmunt, 83. Majtyka Jan, 84. Majtyka Józef, 85. Pułka Jerzy, 86. Tomczyszyn Zbigniew, 87. Wolnicki Zygmunt, 88. Żegleń Stanisław,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Kwaśniewski Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Bal Wiesław Antoni, 91. Baranek Grzegorz, 92. Boczoń Halina, 93. Bogdan Krystyna Maria, 94. Bogusławski Leszek, 95. Bohatkiewicz Eugeniusz, 96. Michalec Tadeusz Piotr, 97. Nowakowski Franciszek Józef, 98. Stefańczyk Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Chwałek Władysławą Rozalia, 100. Kwoka Jan, 101. Ogiegło Teresa, 102. Śledź Danuta Maria, 103. Worwa Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Dąbrowski Tadeusz Stanisław, 105. Franczyk Maria, 106. Korbelak Władysław Roman, 107. Lesikowska Jadwiga Maria, 108. Matyjasik Zofia, 109. Placek Helena, 110. Świadek Józefa, 111. Ściera Irena Anna, 112. Woderska Irena Danuta,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi dla rozwoju muzealnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Bojarska-Syrek Joanna Maria, 114. Miniewicz Janusz, 115. Morawski Romuald Zbigniew, 116. Pawlak Ewald Józef, 117. Plapis Danuta Janina, 118. Szczurowska-Dubrowska Małgorzata Czesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Morka Zofia Antonina, 120. Sujecki Janusz Maria, 121. Świerczek Lidia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Ejchman Maria Katarzyna, 123. Horoszewicz Michał Tadeusz, 124. Kamińska Elżbieta, 125. Kułakowska Grażyna Maria, 126. Niewiadomska Halina Jolanta, 127. Rosiak Barbara Jolanta, 128. Topolska Anna Teresa, 129. Wiśniewska Jolanta Agata,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Hordowski Józef Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Antoniewska Ewa Zofia,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Jędrzejewski Tadeusz Jakub, 133. Kosiński Stanisław, 134. Majewski Adam, 135. Oszust Bogdan, 136. Pater Marek Dariusz, 137. Podgórska Danuta,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Marczewski Janusz, 139. Sobieniak Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Bator Stanisław, 141. Reguła Józef,

za zasługi w działalności na rzecz popularyzacji sportu motorowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

142. Jabłczyński Roman, 143. Solarz Tadeusz, 144. Trzęsak Elżbieta Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Molenda Zbigniew Zygmunt,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Barabasz Bogumił, 147. Chojnowska Teresa Jadwiga, 148. Kastelik Teresa Anna, 149. Madej Władysław Leon, 150. Motyl Andrzej Józef, 151. Musiał Anna, 152. Olszewska Teresa, 153. Pałys Maria Teresa, 154. Satora Irena,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

155. Kawalec Marek, 156. Konarski Artur, 157. Piwnik-Piecyk Agnieszka, 158. Pocheć Andrzej, 159. Połeć Zdzisława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

160. Góźdź Zbigniew, 161. Malicki Marek, 162. Odelski Marek Maciej,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Kotowski Kazimierz, 164. Mikians Irena, 165. Sadłowska Maria Zofia, 166. Wotoszczak Michał,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

167. Danilczyk Jadwiga, 168. Przyborowska Hanna Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

169. Kowalewski Jarosław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

170. Kalas Makary, 171. Podsiadto Henryk, 172. Szumski Paweł, 173. Zieliński Eugeniusz Józef,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

174. Lipiński Zdzisław,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

175. Bąkowska Żaneta Jolanta, 176. Połoński Andrzej Tadeusz, 177. Wiśniewski Andrzej, 178. Wojtczak Bogumił Andrzej.