POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 czerwca 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-10-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Jarosława Waldemara Bolka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.