POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 422/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla Polskiego Radia

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jethon Magdalena Maria, 2. Mann Wojciech Piotr, 3. Michniewicz Beata Jadwiga, 4. Szabłowska-Szabel Maria Anna, 5. Urbaś Henryk,

za zasługi dla Polskiego Radia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Krakowska Anna Beata, 7. Płomecka Beata Maria, 8. Sosnowski Jerzy Wojciech, 9. Sylwin Zofia Romana, 10. Zaczek Danuta Maria.