POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 298/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1.Kanafoyski Roman,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Gniadzik Mirosław, 3. Korenkiewicz Czesław, 4. Milewski Michał, 5. Pruszyński Jerzy,

pośmiertnie

6. Antoszczak Janina Paulina, 7. Lipa Mieczysław, 8. Wójcik Józef,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej

9. Kaszuwara Stefan,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10.  Bielawski Czesław, 11. Jeziorny Stanisław, 12. Lipiński Kazimierz, 13. Madejski Władysław, 14. Nycz Edward Stanisław, 15. Pidanty Mirosław Marian, 16. Rotarski Henryk, 17. Rutkowski Antoni, 18. Witanowski Jan,

pośmiertnie

19. Chomański Mikołaj, 20. Zamrzycki Władysław, 21. Żarski Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Cąber Janusz Stanisław.