POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 127/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemiecko-francuskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Standke Klaus Heinrich,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej, za promowanie osiągnięć polskiej medycyny

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Kozuschek Waldemar,

za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Degen Christi.