POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 252/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-algierskiej współpracy

1. Salaouandji Tedjini,

obywatel Republiki Kazachstanu za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kazachskiej współpracy

2. Sulejmenow Tuleutaj,

obywatel Królestwa Tajlandii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-tajskiej współpracy

3. Suphot Khaimuk.