POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 382/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za zasługi dla rozwoju żeglarstwa lodowego w Polsce, za osiągnięcia sportowe

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Baranowski Adam Piotr, 2. Burczyński Michał Karol, 3. Zakrzewski Łukasz,

za wybitne zasługi dla rozwoju żeglarstwa lodowego w Polsce, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Burczyński Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju sumo w Polsce, za osiągnięcia sportowe:

5. Krzemień Sylwia, 6. Poczta Wojciech Piotr,

za zasługi dla rozwoju sumo w Polsce, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej

7. Paczków Marek Michał.