POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 398/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Jeute Stanisław Leon, 2. Pałac Stanisław,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Malinowski Tadeusz Marian, 4. Nowacki Jan Zdzisław, 5. Tabor Zdzisław Edward,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich

6. Danielak Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska kombatanckiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Ameryk Paweł Walenty, 8. Konieczny Stefan Wincenty,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Murzynowski Bogusław, 10. Opas Piotr Paweł.