POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 388/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie tradycji historycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

1.Szkołut Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania tradycji historycznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Alinowski Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Lewicki Bogusław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

4. Patrzała Kazimierz Wacław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5.  Piskorska-Pliszczyńska Jadwiga, 6. Stańczyk Włodzimierz Paweł, 7. Starobrat Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

8.SydorZenon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Domański Krzysztof, 10. Gumienniak Andrzej Tomasz, 11. Królik Janusz Grzegorz, 12. Michalski Krzysztof, 13. Radek Andrzej Tomasz, 14. Szydło Tomasz Piotr, 15. Wawer Jan Stefan, 16. Żuk Krzysztof Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kozak Zygmunt, 18. Śliwiński Zbigniew Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Mańka Andrzej, 20. Rejmak Waldemar Edmund,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Muzeum Wsi Lubelskiej, za pielęgnowanie polskiego folkloru:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kondratowicz-Miliszkiewicz Łucja Ewa, 22. Serwicka Maria Józefa, 23. Wiśniewski Krzysztof Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Gileta-Wyzińska Alina Anna, 25. Pachowicz Zbigniew Wiktor, 26. Sadowska Ewa Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Bury Marzena Agnieszka, 28. Jakubas Zofia Genowefa, 29. Kwiatkowski Leszek Tadeusz, 30. Wawrzyńczyk Paweł Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kwiecień Grzegorz Antoni, 32. Zdybel Stanisław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Gajór Józef, 34. Pachlarz Adam Eugeniusz, 35. Powęska Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kołtyś Krzysztof Adam, 37. Sydor Antoni Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Jedliczko Sławomir Zbigniew,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Helbin Krystyna Monika, 40. Jelito Joachim, 41. Kaczmarczyk Józef, 42. Kurpiela Bronisław Józef, 43. Małek Józef, 44. Martyna Zdzisław, 45. Pich Józef, 46. Piśla Edward, 47. Pyziak Andrzej Tadeusz, 48. Wią-cek Jan Leszek, 49. Wojciechowski Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Czaja Waldemar Andrzej, 51. Gołębowski Ryszard Adam, 52. Halupczok Krzysztof Ewald, 53. Unicki Michał Leon, 54. Jarecka Maria, 55. Kauch Tadeusz, 56. Kolenda-Łabuś Brygida, 57. Kontny Lidia, 58. Kozina Józef Jan, 59. Kropacz-Mrożek Barbara Stefania, 60. Kupka Marieta, 61. Matela Józef Paweł, 62. Musiał Jerzy, 63. Olszewski Władysław, 64. Owczarek Piotr Józef, 65. Puszczewicz Józef, 66. Radom Marek Wiesław, 67. Rosińska Ewa, 68. Sobczuk Franciszek Stefan, 69. Szupryczyński Edward Leonard, 70. Żołnowski Roman Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kielar Jarosław Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Pietrusiak Alojzy Czesław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

73. Mazur Augustyn Sebastian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Skórski Jan, 75. Skwara Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Górski Marek Grzegorz, 77. Kraś Marian, 78. Sumara Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za propagowanie tradycji historycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Orłowski Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Czelny Mieczysław Konstanty, 81. Kordyś Władysław, 82. Wityński Jerzy Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Szpunar Roman, 84. Malik Tadeusz, 85. Piotrowski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Michno Józef Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Sacała Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Hadław Ignacy,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89.  Chrzan Zygmunt, 90. Przyczynek Bronisław, 91. Zawora Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Filar Anna Aniela, 93. Fudali Janina, 94. Głu-szek Janina Maria, 95. Kuźniar Stanisław, 96. Surdel Agata Katarzyna, 97. Zięzio Henryk,

za zasługi w kultywowaniu polskiego folkloru, za działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Golba Anna, 99. Lew Anna Maria, 100. Pusz Zuzanna Grażyna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Cisek Wiesław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Gibowicz Stanisław, 103. Łabieniec Kazimierz, 104. Miszkiel Józef, 105. Zdrodowski Marek Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Korzeniowski Zbigniew,

za zasługi w propagowaniu kultury białoruskiej w Polsce, za osiągnięcia artystyczne:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Niczyporuk Anatol,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Nikitiuk Andrzej, 109. Szulc Bogusław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Rusinowski Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

111. Hula Adam Michał,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112.  Banot Stanisław Józef, 113. Baraś Jan, 114. Duraj Władysław Marian, 115. Gerber Ryszard, 116. Golonka Edward, 117. Jagietto Waldemar, 118. Sanetra Rafał Wawrzyniec, 119. Stec Jerzy Ryszard, 120. Śliwka Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Graff Sławomir, 122. Kubera Ryszard, 123. Łuszczak Edward Ludwik, 124. Nawrocki Paweł, 125. Polak Jerzy Piotr, 126. Stanisławski Zbigniew, 127. Urbański Zdzisław, 128. Widlicki Marek, 129. Wieczorek Wojciech Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Anczakowski Grzegorz, 131. Domider Tadeusz, 132. Drzewicki Adam Kazimierz, 133. Dutkiewicz Jacek Ryszard, 134. Fijak Artur, 135. Gałuszka Elżbieta, 136. Herzyk Jarosław, 137. Kubala Dariusz, 138. Kubica Stanisława, 139. Matusiak Jerzy, 140. Piwowarczyk Radosław Marek, 141. Słowiak Stanisław Józef, 142. Szostak Jerzy, 143. Tomczyk Tomasz.