POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 396/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Wojewody Podkarpackiego, za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za zaangażowanie w niesienie pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Latoszek Wiesław, 2. Szablewski Zbigniew Jerzy, 3. Tracz Dominik Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kołacz Roman, 5. Kuliga Bogdan, 6. Róg Jacek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Dżugan Krzysztof.