POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-91-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Zenona KUCHCIAKA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Petnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Tadżykistanu.