POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-17-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Elżbieta BOROWSKA — w Białymstoku

2. Mirosława GOŁUŃSKA — w Szczecinie

3. Dariusz Robert RYSTAŁ — w Szczecinie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Joanna Bożena CIEŚLAK — w Płocku

5. Joanna KRAŚNIK-MAZUREK — w Siedlcach

6. Lidia Wacława KRYSZEWSKA-WATKOWSKA — w Elblągu

7. Joanna PRZYBYLSKA — w Płocku

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

8. Martyn Łukasz BARTNIK — w Krośnie

9. Hubert FRANKOWSKI — w Opolu

10. Anna Alicja IWAN — w Strzelcach Opolskich

11. Monika Gabriela JUZWISZYN —w Opolu

12. Ewa Karolina KLEPACZ — w Głubczycach

13. Monika KRÓL-PONIATOWSKA — w Żyrardowie

14. Jacek LEŚNIAK — w Płocku

15. Robert Grzegorz MAŚLANKA — w Lesku

16. Joanna Katarzyna MLECZKO —w Strzelcach Opolskich

17. Iwona Maria PACZOSA — w Sanoku

18. Marta Joanna RZEŹNICKA — w Jędrzejowie

19. Jarosław Piotr SZEJNER — w Opolu

20. Adam Grzegorz SZOKALSKI — w Opolu

21. Mariusz Paweł ULMAN — w Nysie

22. Sylwia ZIUZIAŃSKA — w Krośnie