POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2009 r.

nr 1130-12-09

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym:


1. Tadeusz GOMOLISZEK

— w Ostrowi Mazowickiej

2. Krzysztof MIKOŁAJÓW

— w Kłodzku

3. Hanna ROMANOWSKA

— w Toruniu

4. (skreślony)

5. Elżbieta STĘPNIEWICZ

— w Toruniu

6. Hanna TWARDO

— w Toruniu

7. Krystyna WOJCIECHOWSKA

— w Starachowicach

8. Henryk WOJTOWICZ

— w Starachowicach

9. Anna WYDRZYŃSKA

— w Skarżysku-Kamiennej

10. Joanna ZALASIŃSKA-GODLEWSKA

— w Częstochowie

11. Ewa ZAMACHOWSKA

— w Przysusze

12. Elżbieta ZARZYCKA

— w Kielcach

13. Helena Jadwiga ZARZYCKA

— Gdańsk-Południe w Gdańsku

14. Anna ZELEK

— w Pińczowie

15. Elżbieta Janina ZEMBEK

— w Braniewie

16. Teresa ZIELIŃSKA

— w Kłodzku

17. Izabela ŻELICHOWSKA-HAPTAR

— w Pińczowie

18. Stanisław ŻMUDA

— w Kłodzku

19. Agnieszka ŻUKOWSKA-KULIG

— w Kołobrzegu

20. Ryszard ŻUREK

— w Busku-Zdroju

21. Waldemar ŻYTNIAK

— w Przysusze