POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-15-09

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:


1. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Ewa Iwona KRUPPIK-ŚWIETLICKA

— w Bydgoszczy

2. Urszula WIŚNIEWSKA

— w Bydgoszczy
II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

3. Piotr Tadeusz BEDNARCZYK

— dla m.st. Warszawy w Warszawie

4. Magdalena GAŁĄZKA

— dla m.st. Warszawy w Warszawie

5. Michał JANK

— Gdańsk-Północ w Gdańsku

6. Jerzy Andrzej KIPER

— dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

7. Joanna Alicja MAGNUSZEWSKA

— Gdańsk-Północ w Gdańsku

8. Ewa Joanna MARKOWICZ

— w Gnieźnie

9. Michał Jan PIOTROWSKI

— dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

10. Agata Karolina POMIANOWSKA

— dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

11. Marcin SOĆKO

— dla m.st. Warszawy w Warszawie

12. Kamila Urszula SPALIŃSKA-ZBRZEŻNA

— dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

13. Aleksandra Krystyna STEFANOWSKA

— Gdańsk-Północ w Gdańsku

14. Martyna WODYŃSKA

— Gdańsk-Północ w Gdańsku