POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-13-09

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym:


1. Ewa ADAMCZYK

— w Nowym Sączu

2. Maria BAŁA

— w Kielcach

3. Maria Józefa BECKER-RZESZEWICZ

— w Gdańsku

4. Mirosława BIAŁOCERKIEWICZ

— w Toruniu

5. Jerzy BŁAŻOWSKI

— w Nowym Sączu

6. Andrzej BŁESZYŃSKI

— w Kielcach

7. Krystyna BOJARSKA

— w Lublinie

8. Kinga BRATY

— w Tarnowie

9. Bolesław BROSZCZAK

— w Świdnicy

10. Bogdan BUCZYŁO

— w Kielcach

11. Alicja Mirosława BUCZYŃSKA

— w Lublinie

12. Andrzej Stefan CYGANEK

— w Słupsku

13. Alicja CZARNY

— w Kielcach

14. Ilona DĄBEK

— w Toruniu

15. Maria DERELA

— w Kielcach

16. Ewa DOWNAR-ZAPOLSKA

— w Gdańsku

17. Wanda DUMANOWSKA

— w Słupsku

18. Andrzej Piotr DYMALSKI

— w Słupsku

19. Zdzisława DZIOPA

— w Kielcach

20. Bożena FABRYCY

— w Kielcach

21. Jerzy FIEDORUK

— w Białymstoku

22. Alicja FYDRYCH-CHRZAN

— w Świdnicy

23. Mirosław GAJEK

— w Kielcach

24. Ewa Maria GIERSZEWSKA

— w Gdańsku

25. Józefa GLEJZER-SOCHA

— w Kielcach

26. Longina GÓRA

— w Świdnicy

27. Mariusz GÓRSKI

— w Świdnicy

28. Anatol GUL

— w Świdnicy

29. Lech GUTKOWSKI

— w Toruniu

30. Anna Maria HOJŁO

— w Toruniu

31. Anna HUBSCHER

— w Świdnicy

32. Maria JAGODZIŃSKA

— w Kielcach

33. Danuta Stanisława JANKOWICZ

— w Białymstoku

34. Danuta JAROSZ-CZARCIŃSKA

— w Toruniu

35. Elżbieta Ewa JAROSZEWICZ

— w Słupsku

36. Barbara JASINKIEWICZ

— w Gdańsku

37. Włodzimierz JASIŃSKI

— w Toruniu

38. Maciej JEDLIŃSKI

— w Świdnicy

39. Alicja Maria JĘDRKOWIAK

— w Gdańsku

40. Elżbieta KABZIŃSKA

— w Kielcach

41. Adam KABZINSKI

— w Kielcach

42. Wiesława Maria KAMIŃSKA-KRAJKA

— w Gdańsku

43. Tadeusz KIEŁBOWICZ

— w Świdnicy

44. Grażyna KOBUS

— w Świdnicy

45. Teresa KOŁBUC

— w Kielcach

46. Mirosław Kazimierz KONIECZKA

— w Białymstoku

47. Hanna Ewa KRASZEWSKA

— w Toruniu

48. Zbigniew KREPSKI

— w Toruniu

49. Wiesława KRUCZKOWSKA

— w Białymstoku

50. Róża KUJAWA

— w Toruniu

51. Małgorzata MALESZKA

— w Toruniu

52. Hanna MATUSZEWSKA

— w Toruniu

53. Zofia MĄDRASZEWSKA

— w Toruniu

54. Jolanta MICHALSKA-KONDRAK

— w Kielcach

55. Sławomir MIERZEJEWSKI

— w Kielcach

56. Grażyna MODZELEWSKA

— w Białymstoku

57. Jerzy Paweł NAWO RS KI

— w Toruniu

58. Zdzisław NOWOCIEŃ

— w Świdnicy

59. Krzysztof OGRODNIK

— w Lublinie

60. Teresa Stanisława OGRODNIK

— w Lublinie

61. Mariusz Andrzej PANKOWIEC

— w Białymstoku

62. Ewa PIĄTKOWSKA-BIDAS

— w Kielcach

63. Adam PIETRZAK

— w Świdnicy

64. Barbara PLEWIŃSKA

— w Toruniu

65. Urszula Danuta PŁECHA

— w Białymstoku

66. Stanisław PŁOSZEK

— w Kielcach

67. Zofia REDZIŃSKA-CZERWIŃSKA

— w Toruniu

68. Ewa Maria ROGALIŃSKA

— w Białymstoku

69. Grażyna Alicja ROGOWSKA

— w Białymstoku

70. Ewa RUDNICKA-DANIELSKA

— w Nowym Sączu

71. Anna Kazimiera SAMULAK

— w Lublinie

72. Jacek SATKO

— w Tarnowie

73. Jarosław SOBIERAJSKI

— w Toruniu

74. Stanisław STANKIEWICZ

— w Białymstoku

75. Jacek SZOSKI

— w Nowym Sączu

76. Bożenna SZOSTAKIEWICZ

— w Kielcach

77. Leon SZPAK

— w Świdnicy

78. Antoni Kazimierz TOKARZEWSKI

— w Białymstoku

79. Mirosław Józef TRZASKA

— w Białymstoku

80. Andrzej Aleksander WALENTA

— w Toruniu

81. Hanna WITKOWSKA-ZALEWSKA

— w Gdańsku

82. Jadwiga WÓJCIKIEWICZ

— w Świdnicy

83. Grażyna WRONA

— w Kielcach

84. Wiesław ZACHARA

— w Tarnowie

85. Adam ZARZYCKI

— w Kielcach

86. Jacek ZIELIŃSKI

— w Gdańsku

87. Zbigniew ŻERAŃSKI

— w Gdańsku