POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 lipca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 112/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu żużlowego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gollob Tomasz Robert,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu żużlowego, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Cieślak Marek Kazimierz, 3. Kowalik Mirosław, 4. Żyto Piotr Krzysztof,

za osiągnięcia w polskim sporcie żużlowym/p>

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Baliński Damian, 6. Hampel Jarosław, 7. Holta Rune, 8. Kasprzak Krzysztof, 9. Walasek Grzegorz.