POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 201/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. st. chor. szt. Kolski Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. mjr Czerpak Grzegorz, 3. kpt. Dobrzyński Rafał Mieczysław, 4. kpt. Dzido Krzysztof, 5. mjr Janiszek Dariusz.