POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 56/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Barankiewicz Teresa Janina, 2. Kurczaba Christopher,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności polonijnej:

3. Kowalska Katarzyna Sylwia, 4. Węgrzyn-Bocheńska Iwona Maria,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

5. Pierzak Janusz, 6. Sajda Alicja,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki: za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Rea Patrick,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Cymerman Zbigniew,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Sieradzki Ewa Maria, 10. Słota Fryderyk, 11. Zawisny Mark.