POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 28/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Syrysko Rafał Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. kpt. Ciosek Artur, 3. mjr Dąbrowski Jarosław, 4. ppłk Długaszek Mirosław, 5. ppłk Lechowicz Paweł, 6. mjr Mnich Rafał Henryk, 7. ppłk Piechowiak Tomasz Józef, 8. mjr Sutek Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. kpt. Cyran Piotr Szymon, 10. mjr Czajkowski Piotr, 11. mjr Dracz Jerzy Adam, 12. mjr Garlak Jacek Roman, 13. por. Gawlik Anna, 14. kpt. Graca Witold Mariusz, 15. ppor. Karwicki Michał, 16. mjr Kruszewski Krzysztof Adam, 17. mjr Ligaj Waldemar Julian, 18. kpt. Lis Sylwester Artur, 19. ppor. Malara Bogdan Janusz, 20. por. Mówka Jarosław, 21. por. Mroczkowska Magdalena Joanna, 22. por. Ortowski Adam, 23. mjr Rolnik Ewelina Anna, 24. mjr Słonina Jacek, 25. mjr Sokół Beata Maria, 26. kpt. Szafrański Jarosław Tomasz, 27. mjr Szczukocki Grzegorz Janusz, 28. por. Taciak Piotr Wojciech, 29. st. chór. sztab. Topolski Włodzimierz Marian, 30. sierż. Wojciechowski Sebastian, 31. por. Woźny Tomasz, 32. kpt. Zając Marcin Jakub, 33. mjr Żebrowski Radosław Włodzimierz,

na wniosek Wojewody Śląskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne, wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

34. Dróżdż Andrzej Jan, 35. Grabowski Mirosław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Janota Barbara Jadwiga, 37. Kosiewicz-Nosowicz Ewelina Maria, 38. Opara Józef, 39. Pietruszka Ignacy Henryk, 40. Rybicki Jerzy Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Matysiakiewicz Izabela Klara, 42. Mikołajczyk Grzegorz Stanisław, 43. Mokros Barbara Elżbieta, 44. Rycerski Wiesław Tadeusz, 45. Szeliga-Cetnarska Maria, 46. Walisko-Nycz Zofia Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Buczak Michał Józef, 48. Duda Irena Róża, 49. Erfurt Urszula Maria, 50. Gawryś Róża Cecylia, 51. Grochulska Wiesława Elżbieta, 52. Krzyżańska Jadwiga Ewa, 53. Kuchno Wanda Teresa, 54. Kurek Barbara Cecylia, 55. Latosińska Grażyna Regina, 56. Latosiński Krzysztof Józef, 57. Lesiak Henryka, 58. Majowska Anna Bożena, 59. Mizerska Urszula Agnieszka, 60. Młotek Lidia Maria, 61. Nowak Małgorzata Teresa, 62. Podleś Zdzisława, 63. Postawa Urszula Maria, 64. Powatowska Bożena Teresa, 65. Powałowski Krzysztof Piotr, 66. Rogacka Anna, 67. Węgrzyk Grażyna Maria, 68. Wróbel Jolanta Regina.