POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 88/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,

z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej na rzecz gospodarki narodowej, za zasługi w działalności społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zieliński Henryk,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla muzyki polskiej i jej promocji w świecie

2. Wicherek Antoni Walenty,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska kombatanckiego

3. Jasiński Władysław,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Gonciarz Zbigniew Jerzy, 5. Nowak Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Pardela Marian Stefan,

za wybitne zasługi w działalności artystycznej, pedagogicznej i naukowej

7. Cieślak Lucjan Jerzy,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie hodowli i unasienniania zwierząt

8. Żebrowski Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i badawczej na rzecz gospodarki narodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Gawliński Stefan Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Chmielewski Andrzej Grzegorz, 11. Deptuła Andrzej Józef, 12. Dybczyński Rajmund Stanisław, 13. Pszonicki Leon Romuald, 14. Szumiel Irena Izabela, 15. Ściążko Marek, 16. Urbański Piotr Krzysztof, 17. Zimek Zbigniew Antoni,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Bęctawska Maria Magdalena, 19. Błaszyk Wojciech, 20. Dymowska Halina Anna, 21. Józefczyk Zdzisław Józef, 22. Kocot Jan, 23. Szmidt Irena Ten sa, 24. Szymczyk Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Banyś Wanda Maria, 26. Borkowski Jan Mć ciej, 27. Chrabołowski Franciszek, 28. Czysty Zenor 29. Daszkiewicz Tadeusz, 30. Flieger Jacek Józef, 31 Gajewska Barbara Elżbieta, 32. Galuba Ireneusz, 32 Górski Antoni, 34. Karaś Anna, 35. Kęczkowska Annj Maria, 36. Klicki Mirosław, 37. Kopaniarz Lidia, 38. Ko zakiewicz Elżbieta Zofia, 39. Krzyżanowski Mariar Wiesław, 40. Kucharczyk Roman Andrzej, 41. Matu siak Franciszek Tadeusz, 42. Misztal Andrzej Adam, 43 Muszyński Kazimierz, 44. Nowak Tadeusz, 45. Obrzu Elżbieta Jadwiga, 46. Olejarczyk Stanisław, 47. Pacr Andrzej Jan, 48. Piechota Krzysztof Stefan, 49. Pogódi Jadwiga Zofia, 50. Prendecki Janusz, 51. Rygiel Czesław, 52. Siczek Elżbieta, 53. Sobczyńska Aleksandra, 54. Solnik Marian, 55. Sowa Jan Jerzy, 56. Stępski Jerzy, 57. Suwalski Kazimierz, 58. Suwińska Janina Barbara, 59. Szulc Jerzy Ireneusz, 60. Świerżewski Janusz Jerzy, 61. Świniarski Henryk, 62. Taranczewska Ewa Maria, 63. Tomorowicz Jacek Witold, 64. Warzybok Stanisław, 65. Wiewiura Jarosław Adam, 66. Więckowski Tadeusz Józef, 67. Wojcieszak Jadwiga, 68. Zieniuk Eulalia, 69. Żatobka Bogumiła, 70. Żyznowski Wiesław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

71. Krzeszowski Tadeusz, 72. Podsiadło Zdzisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

73. Gołębiowski Marek, 74. Kotowski Kazimierz Jerzy, 75. Król-Wiśniewska Helena Janina, 76. Skobel Józef Stanisław, 77. Wąsowicz Karol,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki wodnej

78. Bagiński Leszek Ryszard,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości rolniczej:

79. Hołysz Henryk, 80. Lubiniecki Roman, 81. Majtczak Janusz Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

84. Kujawski Lech Aleksander, 85. Rumocki Józef.