POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 89/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

1. Andrzejewski Roman, 2. Bączyk Zbigniew, 3. Dopierała Piotr Maria, 4. Gawron Antoni, 5. Grzybowska Helena, 6. Janik Bogdan Jacek, 7. Jarosińska Helena, 8. Jurczyńska Urszula Maria, 9. Kołaczyk Janusz Mieczysław, 10. Majszczyk Hanna, 11. Wasążnik Zdzisława, 12. Żałobka Sławomir,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność na rzecz rozwoju dziennikarstwa radiowego

13. Trojanowski Andrzej Maciej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

14. Bartz Aleksander,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

15. Kielisz Krystyna.