POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 76/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sieradzan Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Figiel Krzysztof, 3. Szlachetka Henryk,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

4. Michaluk Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Lejczyk Wincenty,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Chodkowski Dariusz Jan, 7. Grzegorczyk Józef Tadeusz, 8. Sikora Waldemar Józef,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Nieściór Henryk, 10. Grzebuta Stanisław, 11. Pacek Roman, 12. Wachnik Edward Janusz, 13. Walicki Włodzimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Donica Kazimierz Piotr, 15. Domański Wacław, 16. Dudek Eugenia, 17. Golec Janusz Ryszard, 18. Góźdź Marian, 19. Grochowski Henryk, 20. Kierych Jan, 21. Kowalczyk Władysław, 22. Lichaczewski Marian, 23. Małek Tadeusz Marek, 24. Musikowski Jan Baltazar, 25. Musiejuk Stanisław, 26. Rogowski Zenon, 27. Sagan Andrzej, 28. Smoliński Marian, 29. Smoliń-ski Andrzej Jan, 30. Sobocki Jan, 31. Stelmach Józef, 32. Ślusarczyk Zbigniew Andrzej, 33. Szczepańska Joanna Radosława, 34. Szeniak Leszek Franciszek, 35. Żydek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Baryła Ryszard, 37. Bednarczyk Jerzy Czesław, 38. Berbeć Tadeusz, 39. Chinek Witold, 40. Furmaga Wiesław Jan, 41. Gorał Leszek, 42. Kamiński Jerzy, 43. Laskowski Andrzej, 44. Mitura Marianna, 45. Niewę-głowski Arkadiusz Stanisław, 46. Sadło Henryk, 47. Sadło Henryk, 48. Sadło Wiesław Tadeusz, 49. Szcze-paniuk Henryk, 50. Twardzisz Piotr Sławomir, 51. Wagner Mieczysław, 52. Walewski Grzegorz, 53. Winni-czuk Jerzy, 54. Zajko Jolanta,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz obronności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Blacharska Regina, 56. Btędkowski Jan, 57. Kiernikowski Paweł, 58. Kostecki Ryszard, 59. Omelczuk Włodzimierz, 60. Rysz Andrzej Jan, 61. Turewicz Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kamiński Sławomir Piotr, 63. Leńczuk Bolesław Józef, 64. Radziszewski Eugeniusz, 65. Siepsiak Marian, 66. Sierpiński Józef Benedykt,

za zasługi w działalności na rzecz osób niestyszących:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Sławińska Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Pupiec Leontyna Mieczysława,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. ks. Mazur Jan,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Baryła Andrzej Jan, 71. Michalec Edward Stanisław, 72. Muszyński Marian Ryszard, 73. Wróbel Bożena,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Brodacka-Bartoszuk Anna Grażyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Panufnik Jan, 76. Ratyńska Marianna Elżbieta,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Szczubełek Wiesław Cezary,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Grzmil Jan Adam, 79. Kosno Kazimierz, 80. Warso Maksymilian, 81. Zawadzki Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Kojara Stanisław, 83. Kosno Paweł Piotr, 84. Kowalik Henryk Kazimierz, 85. Grzmil Paweł, 86. Makowski Jan Wiesław, 87. Sadza Ryszard Paweł, 88. Wanat Jan Adam,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Jakuszewicz Sergiusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Jakubowski Eugeniusz, 91. Sokołowski Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Olszewska Ewa Maria, 93. Syczewska Irena,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kuklińska Celina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Kochanowski Waldemar.