POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 164/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi w działalności polonijnej odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Południowej Afryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Adamski Stefan,

obywatelka Królestwa Belgii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Mrozowska-Michałowska Zofia Aldona,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Orłowicz-Sadowska Maria Krystyna.