POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-39-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję Pana Krzysztofa KOCELA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego — Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.