POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-38-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Jana WORONIECKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym — Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu.