POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 249/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wiechowski Seweryn Wiesław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Białynicki-Birula Andrzej Szczepan, 3. Dziemidok Bohdan, 4. ks. Góralski Wojciech Marian, 5. Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara, 6. Kuraś Mieczysław, 7. Makarewicz Wiesław Antoni, 8. Paszek Jerzy Władysław, 9. Rowiński Robert Stefan, 10. Wilkoń Aleksander Piotr, 11. Wójcik Włodzimierz, 12. Zajtz Andrzej Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Boroń-Kaczmarska Anna, 14. Czarnecki Ryszard, 15. Data Jan, 16. Drozdowski Sławomir Andrzej, 17. Gawda Helena, 18. ks. Herbut Józef, 19. Hopkała Hanna, 20. Kieniewicz Jan Oskar, 21. Kiszka Józef, 22. Klupczyński Janusz Stanistaw, 23. Korcyl-Wolska Marianna Zofia, 24. Kordos Marek, 25. Kościelniak Paweł, 26. Krakowiak Kazimiera Wiesława, 27. Krasicki Szymon Marian, 28. ks. Longosz Stanisław, 29. Maciąg Zbigniew Antoni, 30. Matuszyk Andrzej Augustyn, 31. Myśliwska Jolanta Maria, 32. Niemierko Bolesław Józef, 33. Nowalska-Kwapisz Halina, 34. Nycz Ryszard Tadeusz, 35. Obrębska-Starkel Barbara Ekspedyta, 36. Panfil-Kuncewicz Helena, 37. Piekarowicz Andrzej Stanisław, 38. Plata Rajmunda Maria, 39. Powązka Zbigniew Roman, 40. Poźniak Piotr, 41. Smutek Janina Elżbieta, 42. Spałek Józef, 43. Stojek Zbigniew Jan, 44. Syryńska Maria Aniela, 45. Szymańska-Aleksandrowicz Beata Maria, 46. Wierzbińska Halina Kazimiera, 47. Wrycza Stanisław Alojzy, 48. Złomaniec Janusz Piotr, 49. Zmierczak Maria, 50. Zrałek Marek,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

51. Mieszkowicz Józef Antoni, 52. Nosewicz Albin,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

53. Bartoszek Włodzimierz Tadeusz, 54. Buczek Stanisław, 55. Czuwara Krystyna, 56. Ćwik Waleria Danuta, 57. Frankowska Helena, 58. Gawliński Wojciech Ludwik, 59. Kołecka Anna Józefa, 60. Kołomyjska Helena, 61. Kurczyński Andrzej, 62. Lechowicz Maria, 63. Matusiak Kazimierz, 64. Osikowicz Jan Kazimierz, 65. Piętą Henryk, 66. Suchodolski Adam, 67. Szuca Anna, 68. Świerad Barbara, 69. Ujejski Andrzej Michał, 70. Węgliński Antoni, 71. Żelechowska Teresa,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

72. Romanowski Jerzy Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

73. Budzińska Elżbieta,

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu chemicznego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

74. Marszycki Jerzy.