POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 250/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

1. Biernat Tadeusz Wojciech, 2. Budzisz Andrzej Roman, 3. Chojnicka Krystyna Anna, 4. Chwalba Andrzej Jerzy, 5. Dziewięcka-Bokun Ludmiła, 6. Lewczuk Aleksander, 7. ks. Mandziuk Józef, 8. Moryś Janusz, 9. Okoń-Horodyńska Ewa Teresa, 10. Parysek Jerzy Jan,

za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

11. Bohosiewicz Barbara Danuta, 12. Figaniak Bogdan Jan, 13. Janowski Edmund, 14. Jędrzejewski-Jędrzejak Andrzej Piotr, 15. Konarska Teresa Elżbieta,

za zasługi dla rozwoju turystyki

16. Sarosiek Franciszek.