POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 214/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

I. Babula Jan, 2. Dobrowolska Helena, 3. Fryt Tadeusz Stanisław, 4. Kucharska Stefania, 5. Plewa Jan, 6. Ziaja-Grabowska Danuta Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Brożonowicz-Sienkiewicz Małgorzata, 8. Słaboszowska-Buchner Ilona,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Szukalski Grzegorz, 10. Toczko Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Badowski Jakub Waldemar, 12. Brejta Maria, 13. Budzyńska Teresa Krystyna, 14. Donica Jan, 15. Falgowski Jan, 16. Gacek Leszek Antoni, 17. Głowa Krzysztof, 18. Kulesza Wiesław, 19. Neumer Witold Andrzej, 20. Przestaw Zbigniew, 21. Rogalski Stanisław, 22. Skonieczna Łucja Teresa, 23. Zając Janusz Marian, 24. Zalewski Lech Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Dąbrowski Stanisław, 26. Machnik Ryszard Stanisław, 27. Wiśniewski Ireneusz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Chrościechowska Halina, 29. Perz Ryszard Józef, 30. Polakiewicz Janusz Andrzej, 31. Szymański Kazimierz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi dla rozwoju nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności naukowej i pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

32. Walczak Wiesław Krzysztof,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33.  Arkuszewski Piotr, 34. Brzezinska-Błaszczyk Ewa Małgorzata, 35. Chyżewska Ewa Krystyna, 36. Ciechowicz Jadwiga Kazimiera, 37. Kowalska-Koprek Urszula, 38. Łukasiewicz Grażyna Marta, 39. Mazepus-Grzelak Zdzisława Teresa, 40. Mikiciuk-Olasik Elżbieta Wiesława, 41. Oszczygieł Sławomir, 42. Pawlicka Halina Zenona, 43. Sapota Andrzej Ludwik, 44. Tomaszewska Irena, 45. Wolbiś Maria Zenobia, 46. Wróblewski Andrzej Edward, 47. Wysokińska Halina Jadwiga, 48. Zawilska Jolanta Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Fronczak Adam Edmund, 50. Lewandowski Jerzy Wiesław, 51. Wejman Irena,

za osiągnięcia w działalności gospodarczej, za zasługi dla rozwoju regionu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Mielczarek Jan,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Famulski Zdzisław, 54. Musiał Kazimierz, 55. Ratajski Andrzej Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Bartos Anna Małgorzata, 57. Drzewosz Jadwiga Marianna, 58. Jadwiszczak Stefan, 59. Owczarek Antoni, 60. Raszewski Zygmunt Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Chałaj Konstanty Cezary, 62. Ferlińska Jolanta Lidia, 63. Galankiewicz Jadwiga Kazimiera, 64. Janowski Jerzy, 65. Miarka Barbara, 66. Siewierska Czesława Halina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Kowalczyk Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Borkowski Stanisław Adam, 69. Bugaj Halina Konstancja, 70. Fijałkowski Stanisław, 71. Gabara Marianna, 72. Klimkiewicz Halina Danuta, 73. Kotusiewicz Antoni Zbigniew, 74. ks. Króczyński Zbigniew Marian, 75. Zdulski Stanisław Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Bielas Krzysztof, 77. Pawlik Wojciech Franciszek,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeci wpoża rowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Podgórski Tadeusz Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Ciosek Zbigniew, 80. Głuch Józef, 81. Grzegorzek Antoni, 82. Jądrasik Wacław, 83. Kulak Stanisław Jan, 84. Noworyta Franciszek, 85. Starosta Krzysztof Łukasz, 86. Szymanek Dariusz, 87. Zysiek Zdzisław Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

89. Chylińska Teresa, 90. Ścigaj Zdzisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Kaczmarek Jerzy, 92. Nawrot Antoni Mieczysław, 93. Ożegalski Jerzy, 94. Skawski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Brożek Stanisław, 96. Czajka Urszula Grażyna, 97. Garbień Konstanty, 98. Jaworska Barbara, 99. Jaworski Janusz Stanisław, 100. Krakowian Małgorzata, 101. Kruszewski Andrzej, 102. Lalik Władysław, 103. Marszałek Adam, 104. Onak Barbara, 105. Pabian Wiktor, 106. Paluchowski Bogusław Michał, 107. Perz Jarosław Adam, 108. Ptak Paweł, 109. Radoń Józefa, 110. Sapa Andrzej, 111. Skóra Bolesław, 112. Słomczyńska Elżbieta, 113. Sobczyk Jan, 114. Solakiewicz Jacek Piotr, 115. Stryszewska Barbara, 116. Surmiak Marek, 117. Tutaj Jan Henryk, 118. Wańtuch Henryk, 119. Warzecha Janina,120. Widoła-Nyczek Ewa, 121. Wierciak Krystyna Elżbieta, 122. Wrona Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Abram Kazimierz, 124. Baran Anna, 125. Baran Jacek, 126. Boroń Juliusz, 127. Bujak Kazimiera Maria, 128. Buła Janusz Stanisław, 129. Chalcarz Bogumiła, 130. Czyrnek Anna, 131. Dudek Krzysztof Jan, 132. Gawin Alicja, 133. Gibas Alfred Henryk, 134. Giergun Jakub, 135. Janiszewska Romana, 136. Jarosz Janina, 137. Karpierz Janina, 138. Kisielewicz Grażyna Janina, 139. Korecka Elżbieta, 140. Kubisztal Mirosław, 141. Michalak Stanisława, 142. Mondel-Watrak Maria Halina, 143. Murzyn Maria Janina, 144. Obst Marian Franciszek, 145. Ostapczuk Józefa, 146. Paryło Elżbieta Stanisława, 147. Pawelec Leokadia Elżbieta, 148. Pikul Jerzy, 149. Płonka Krystyna, 150. Pospischil Renata Katarzyna, 151. Radoń Grażyna Maria, 152. Rojek Grażyna, 153. Rusek Andrzej, 154. Słowik Edward Bronisław, 155. Stachura Dariusz Stefan, 156. Stożek Lucyna, 157. Szafarz Edward Józef, 158. Trzeciak-Srebro Zofia Teresa, 159. Walaszek Fryderyk, 160. Walkowicz Kazimierz, 161. Wierciak Zbigniew Jan, 162. Wyczesany Jerzy,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Bogdaniuk Marian, 164. Przybylski Bogdan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Krzęć Artur,

165. Szymanek Cezary Maksymilian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Karaszewska Barbara, 167. Kowalski Witold Józef,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

168. Lejawka Władysław, 169. Taborska Marianna,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

170. Bielicz Jan Marek, 171. Brodecka Ewa, 172. Bujała Waldemar Piotr, 173. Kędzierska Elżbieta Jolanta, 174. Mielczarz Cezary Leszek, 175. Pańszczyk Łucja Maria, 176. Rutkowska Małgorzata Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

177. Cholewińska Mariola, 178. Skrobisz Leszek Ireneusz, 179. Zarzecka Alicja Ewa,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

180. post. Bagiński Marcin, 181. sierż. Bakalarczyk Łukasz, 182. asp. szt. Bezpatko Wiesław, 183. asp. szt. Rokicki Jacek Robert, 184. st. post. Tandecki Marcin.