POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 18/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za wkład w rozwój współczesnej nauki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

1. Zienkiewicz Olgierd Cecyl,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej, a w szczególności na rzecz osób potrzebujących pomocy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. ks. Wala Czesław Jan,

za zasługi na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Witkowska Maria.