POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 10/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Oziewicz Mieczysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy zawodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Damrosz Ryszard, 3. Ryguła Józef Ignacy,

na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Dembińska Aleksandra Maria.