POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 287/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

1. Magdoń Antoni, 2. Pyć Zygmunt Zbigniew,

za zasługi w pracy zawodowej

3. Ośniecki Andrzej Józef,

za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce

4. Szyjewski Zdzisław,

za zasługi dla rozwoju gospodarki

5. Zakrzewski Zbigniew Marek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

6. Walczak Zbigniew,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób chorych na cukrzycę:

7. Junik Roman Marek, 8. Wiatrowski Józef Zdzisław.