POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 32/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w pracy zawodowej na rzecz szkolnictwa artystycznego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gajownik Janusz, 2. Gajur Barbara Cecylia, 3. Królikowska Małgorzata, 4. Kruk Stanisława,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Rosiński Andrzej Zdzisław,

na wniosek Ministra Środowiska za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kasiński Jacek Zbigniew, 7. Narkiewicz Marek Jerzy, 8. Perski Zbigniew Bernard, 9. Rafałowski Kazimierz Wacław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Badura Janusz, 11. Gąsiewicz Andrzej, 12. Kasprzyk Alicja, 13. Matecka Janina, 14. Radwanek-Bąk Barbara, 15. Sawicki Józef Feliks,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Chruściel Wiesław Antoni, 17. Jakubiec Maciej Jacek, 18. Kasperuk Konstanty, 19. Kwiatkowski Grzegorz Jan, 20. Majer Adam, 21. Podgajna Barbara Halina, 22. Razowska-Jaworek Lidia Katarzyna, 23. Sarnecka Elżbieta Maria, 24. Staśkiewicz Gabriel, 25. Stręk Kazimierz Jan, 26. Szerszenowicz Andrzej, 27. Zaborowski Józef,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

28. Cąkała-Wardach Stefania Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kostecki Jan, 30. Samborska Stefania Teresa,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kasprzak Andrzej,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Ludowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Gołąb Helena Sławomira, 33. Gołąb Wiktor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Zgryźniak Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Cynarski Wojciech Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Jakubiec Jerzy Jan,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. ks. Grabowicz Franciszek,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Głowacz Jacek, 39. Załucki Ryszard Bronisław,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kosz Henryk, 41. Rams Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Kęsik Jan Stanisław, 43. Krowicka Maria Teresa, 44. Obiegły Irena, 45. Owczarek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Czech Ireneusz Jan, 47. Jendrośka Bronisław, 48. Rybak Barbara, 49. Sanokowski Jerzy, 50.

Skopp Anna, 51. Ucher Michał, 52. Zajęcki Maciej Wojciech,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Stuligrosz-Biedak Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54.  Górska Monika, 55. Młynarczak Ireneusz, 56. Pawlicki Adam Michał, 57. Tokarz Karolina Maria, 58. Żurawski Karol,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Pitsudczyków RP:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Nowicki Zbigniew Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60.  Fedorowska Halina, 61. Karpuk Mirosława, 62. Karpuk Tadeusz,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

63. sierż. sztab. Bokiniec Wojciech, 64. Paczoska Jarosław Adam, 65. sierż. Podolski Paweł, 66. sierż. Stańczuk Marcin Maciej,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

67. Kotarak Krzysztof, 68. Pietrzak Daniel.