POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Nr 112-3-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Paweł GNUTEK – w Nowym Sączu

2. Roman PŁOŃSKI – w Łomży

3. Renata Irena ŻYWICKA – w Elblągu

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

4. Paweł Sławomir KACZOR – w Gorzowie Wielkopolskim