POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 72/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczone zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za patriotyczną postawę i męstwo:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Czerkawska Alicja Antonina,

pośmiertnie

2. Minkiewicz Wanda,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bekas Maria, 4. Kalinowska Zofia Marianna, 5. Szlachta Emilia,

pośmiertnie

6. Bukowska-Łęczycka Irena Jadwiga, 7. Kardaszewicz Zofia, 8. Korniak Maria, 9. Mikulska Regina, 10. Olechnowicz Elmira, 11. Strzelczyk Honorata, 12. Zarzycka Stefania,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Bojarczuk Aniela, 14. Ewert Bogna, 15. Jawor Regina, 16. Osińska Władysława, 17. Polak Izabela Helena, 18. Rączka Anastazja, 19. Satoła Maria, 20. Strug Salwina, 21. Szlachta Krystyna, 22. Tomczuk Wanda, 23. Władyszewska Helena, 24. Wojnarowska Janina Józefa,

pośmiertnie

25. Baer Helena, 26. Bejnar Elwira Helena, 27. Biernawska Urszula Łucja, 28. Darzecka Janina, 29. Janowska Ewa Urszula, 30. Jaworska Antonina, 31. Karolkiewicz Hanna Aniela, 32. Kasprzykowska Józefa Agnieszka, 33. Kielak Janina, 34. Kowalczyk Czesława, 35. Królikiewicz Barbara Stanisława, 36. Matuszak Krystyna, 37. Stachowicz Aleksandra, 38. Suchenek Feliksa Petronela, 39. Sulikowska Irena, 40. Szymanowska-Wajda Zofia, 41. Toczyska Marianna, 42. Walicka Halina,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za trud i poświęcenie włożone w dokumentowanie historii walki cywilnej i zbrojnej przeciw zniewoleniu komunistycznemu, a szczególnie działań niepodległościowych kobiet:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

43. Otwinowska Barbara,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

44. Drzal Izabella Teresa, 45. Leszczyńska Zofia Janina.