POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-19-2004

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję, z dniem 1 sierpnia 2004 r., Pana Zbigniewa MATUSZEWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.