POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lutego 2009 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 39/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dąbrowski Józef, 2. Sztab Jan Mieczysław, 3. Żak Paweł Michał,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi w umacnianiu obronności i suwerenności kraju:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. płk Hermel Maciej Andrzej, 5. mjr Juruś Andrzej, 6. płk Łukasiewicz Piotr, 7. por. Przybysz Jarosław Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. ppor. Bibułowicz Karol, 9. ppłk Heine Krzysztof Jacek, 10. kpt. Kubiak Piotr, 11. Mróz Arkadiusz, 12. mjr Ostrowski Maciej Marcin, 13. kpt. Sarba Rafał Marek, 14. por. Siara Artur Marcin, 15. ppłk Trzasko Paweł, 16. mjr Zachara Janusz Wojciech,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w działalności samorządowej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Gałkiewicz Janusz Stanisław, 18. Krawczyk Ryszard Paweł, 19. Rzepa Henryk, 20. Zembaczyńska Alicja,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kuźma-Pilipczuk Ewa, 22. Marczewska Joanna Stanisława, 23. Przybylska Magdalena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Kaleta Robert,

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Dobosz Henryka, 26. Dziobak Franciszek, 27. Kopeć Roman, 28. Michalak Lucjan Seweryn, 29. Rzyski Zbigniew Ignacy, 30. Sajdak Irena, 31. Szerauc Olga, 32. Urniaż Adolf Jan, 33. Zelek Zygmunt, 34. Żuławski Janusz Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bielak Nela, 36. Czaiński Henryk, 37. Fesich Bronisława, 38. Gotowczyc Michał, 39. Jakimiuk Maria, 40. Kania Henryka, 41. Klepacki Bronisław Leonard, 42. Kurtz Krystyna, 43. Łuczyńska Halina, 44. Matoszko Franciszek, 45. Nawrot Jadwiga, 46. Panczyj Irena, 47. Pop Irena Józefa, 48. Potoczek Aleksandra, 49. Turowska Ludwika, 50. Wojciukiewicz Otylda Marianna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Sawa Zdzisław Gerwazy, 52. Wojnar Andrzej Stanisław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Obroślak Barbara, 54. Wawrzaszek-Gruszka Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Bogusz Halina,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Gał Robert, 57. Lacek Andrzej, 58. Sikora Piotr,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. ks. Pudło Julian Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Sobczyński Benedykt Władysław, 61. Surowiec Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 62. Zioło Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Tulej Krzysztof, 64. Zięba Julian Polikarp,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Czubek Krzysztof Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kuśnierz Roman Stefan,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Luberta Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68.  Becher Bernard, 69. Kotara Robert, 70. Zawadzki Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Smela Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Kołacz Jacek, 73. Woszczyk Ryszard,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz środowiska filmowego, za osiągnięcia w pracy twórczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Kijowski Janusz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Półtorzycki Mirosław, 76. Sójkowski Wojciech,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Jarząbek Władysław Michał, 78. Putz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Szymanowski Włodzimierz Andrzej, 80. Wojta-siak Marek Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Kowalczuk Sławomir Walenty, 82. Kupczyk Jacek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. But Zdzisław Szczepan, 84. Markowski Ireneusz Roman, 85. Mysłek Marian Mariusz, 86. Pankanin Dariusz Tomasz, 87. Sadeck Roman Julian, 88. Ziętek Mirosław,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

89. Bober Krzysztof Dariusz, 90. Borys Wojciech Jan, 91. Bugowski Roman, 92. Kwietniewski Grzegorz, 93. Woźniak Artur Tomasz, 94. Zychowski Adam,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

95. Przybylski Paweł Stanisław, 96. Seweryn Wojciech Piotr,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

97. Filip Michał Ludwik, 98. Filip Wojciech Grzegorz,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

99. Błaszczyk Hubert, 100. Porębska Ludmiła Sabina, 101. Zakrzewska Elwira Monika.