POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 446/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska lokalnego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mosiejko Leonard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Chrzanowski Stefan, 3. Demby Ryszard Edmund, 4. Klejmont Wacław, 5. Olszewski Wacław, 6. Sapieha Wacław, 7. Wojnowski Romuald Krzysztof.