POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 464/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Borowski Tadeusz, 2. Jankowska Zofia, 3. Kostewicz Tadeusz Marian,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Drozd Czesław, 5. Norberczak Mieczysław Bernard,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

6. Kowalik Jan, 7. Tyman Irena,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Błajszczak Leokadia, 9. Całka Stanisława, 10. Czarnecki Józef, 11. Dunin Janina, 12. Dziurko Kazimierz, 13. Grabowski Jan, 14. Hołuj Jan Henryk, 15. Ignatiuk Stanisław, 16. Jacniacki Władysław, 17. Kalitka Franciszek, 18. Kisielewicz Kazimierz, 19. Kuśmiderski Eugeniusz, 20. Marciszewski Feliks, 21. Pałka Leon, 22. Pomorski Hieronim, 23. Rajszczak Halina, 24. Sitarz Bolesław, 25. Swatowski Henryk,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Fiuk Henryk, 27. Karczewska Kamila Władysława, 28. s. Kardis Irena, 29. s. Lepko Urszula, 30. Marynka Leokadia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Starczewski Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Gregorczyk Kazimierz, 33. Ptasiński Henryk,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Izydorczyk Jerzy.