POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 460/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kozieł Antoni Józef, 2. Mazurkiewicz Andrzej Jacek, 3. Nowosadko Kazimierz Ryszard, 4. Piasecki Bogusław Władysław, 5. Walczak Marek Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Figiel Andrzej Antoni, 7. Szkudlarek Zbigniew Stanisław, 8. Wiśniewski Gracjan Tomasz, 9. Ziółkowski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kołodziej Bogusław,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Sztela Wiesław Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Olejnik Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Pamuła Ryszard Sylwester, 14. Stotko Jerzy Czesław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bartosik Marek Piotr, 16. Flak Tomasz, 17. Ganobis Piotr, 18. Gumiela Dariusz, 19. Horoch Zdzisław Piotr, 20. Klajda Waldemar Bogusław, 21. Kuźmiński Henryk Stanisław, 22. Oniszczuk Waldemar, 23. Palusiński Romuald Stanisław, 24. Szewc Bronisław, 25. Żuk Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Czernik Zbigniew Władysław, 27. Juśkiewicz Andrzej, 28. Kisiel Krzysztof, 29. Kuca Tadeusz, 30. Pachulec Marek Zenon, 31. Piekarski Kazimierz, 32. Raban Jan Marek,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Bator Jan,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Błański Zenon, 35. Herold Edmund, 36. Lubawska Janina, 37. Suchomski Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Borzeszkowski Grzegorz Józef, 39. Piechowski Eugeniusz, 40. Skalski Andrzej Jan, 41. Stobba Ryszard, 42. Szwarc Mariusz Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Pastwa Tomasz, 44. Rembiasz Elżbieta Maria,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Bagiński Mirosław, 46. Brzózka Dariusz Jacek, 47. Merc Jerzy, 48. Nowak Adam Radosław, 49. Wilczek Marek Walenty,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Lubnau Ryszard Józef, 51. Piernik Krzysztof Tomasz, 52. Plenzler Grzegorz Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Figurowicz Waldemar, 54. Gaj Grzegorz Ireneusz, 55. Rdzanek Henryk, 56. Rybicki Marek, 57. Szkatuła Dariusz Andrzej.