POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 8/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność polonijną i kombatancką:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wojciechowski Czesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Latawiec Lesław Andrzej,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Lesiak Karol, 4. Matykiewicz Zbigniew Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Krakowian Henryk Kazimierz,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność polonijną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Mlek Wojciech,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Klamut Wojciech Bogumił,

za zasługi w działalności polonijnej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Żółtowski Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Gogolińska Jolanta.