POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-3-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:


1. Bożena CHARUKIEWICZ

2. Krystyna Anna GACZEK

3. Beata Elwira GRZYBEK

4. Jacek Ludwik KRAWCZYK

5. Elżbieta KWAŚNY

6. Marek Witold NOWAK

7. Józef PAWŁOWSKI

8. Jacek Sławomir PLUTA

9. Piotr PRUSINOWSKI

10. Elżbieta Zdzisława SCHUBERT

11. Marta Elżbieta TRUSZKOWSKA

12. Ewa Joanna WROŃSKA

13. Iwona WYSOWSKA

— w Olsztynie

— w Katowicach

— w Olsztynie

— w Katowicach

— w Krośnie

— w Tarnobrzegu

— w Krośnie

— w Świdnicy

— w Olsztynie

— w Olsztynie

— w Ostrołęce

— w Katowicach

— w Gorzowie Wielkopolskim


II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:


14. Małgorzata Anna BOJARSKA

15. Grzegorz BUJEWICZ

16. Marta Joanna BUJKO

17. Andrzej Franciszek CZYŻOWSKI

18. Dariusz Józef DRAJEWICZ

19. Artur FRYC

20. Aleksandra Maria KEMPCZYŃSKA

21. Katarzyna KISIEL

22. Marianna KRYŃ-KOSIERADZKA

23. Sylwia Adela KULMA

24. Jacek Andrzej ŁABUDA

25. Maciej MACIEJEWSKI

26. Dorota Iwona MICHALSKA

27. Dorota RADLIŃSKA

28. Przemysław Wiktor RADZIK

29. Anna Małgorzata ZALEWSKA

30. Agnieszka Anna ŻUKOWSKA

— w Świdnicy

— w Zielonej Górze

— dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

— dla Warszawy-Pragi w Warszawie 

— dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

— dla Warszawy-Pragi w Warszawie

— dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

— dla Warszawy-Pragi w Warszawie

— w Pruszkowie

— dla Warszawy-Pragi w Warszawie

— dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

— w Dzierżoniowie

— dla Warszawy-Pragi w Warszawie

— dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

— w Krośnie Odrzańskim

— dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

— w Nowym Dworze Mazowieckim