POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 204/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamczyk Joachim, 2. Charciarek Janina Józefa, 3. Czerniak Bogdan, 4. Draus Stanisław Feliks, 5. Hanc Ryszard Krzysztof, 6. Jabłoński Tadeusz, 7. Jarmakowski Lech, 8. Jończyk Marek Waldemar, 9. Kałuża Zdzista, 10. Kowalski Zbigniew, 11. Kozielski Stanisław, 12. Miklaszewski Leszek, 13. Misztela Jerzy Włodzimierz, 14. Paszkowski Szymon Janusz, 15. Piecha Ryszard Stanisław, 16. Prędki Tadeusz Zbigniew, 17. Rabczewski Stefan, 18. Rogóż Jan Michał, 19. Sędzielowski Edward, 20. Snochowski Lech Witold, 21. Warda Czesław, 22. Wąs Bogusława Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Baksalerski Wojciech Kazimierz, 24. Banaszak Sabina, 25. Biatoń Eugeniusz Paweł, 26. Błasiok Krzysztof Stefan, 27. Borkowski Klemens Marek, 28. Botor Jan Alojzy, 29. Braliński Edward, 30. Buch Andrzej Jan, 31. Chotuj Wiesław Jan, 32. Cieślak Zbigniew Stanisław, 33. Cyprys Jerzy Jan, 34. Danielczyk Henryk Marian, 35. Drwota Janusz Adam, 36. Dryja Tadeusz, 37. Dykowski Zbigniew Stanisław, 38. Dymacz Ignacy Idzi, 39. Dyrda Paweł Antoni, 40. Działoszek Sławomir Maciej, 41. Fajer Ryszard, 42. Frankowski Ryszard Marian, 43. Grochowiec Jerzy Wiktor, 44. Grzelak Edmund Paweł, 45. Hasiński Leonard, 46. Jakubowski Ignacy, 47. Kaczmarczyk Marek Zenon, 48. Koj Tadeusz, 49. Kowalski Stefan Karol, 50. Kowalski Tomasz Marek, 51. Kozłowski Ryszard Leonard, 52. Kwiatkowski Zygmunt, 53. Latuszewska-Borysewicz Jadwiga Regina, 54. Michalski Andrzej, 55. Mordalski Marek Roman, 56. Moryc Jerzy Krystian, 57. Nowicki Maciej Mieczysław, 58. Owczarek Zbigniew Andrzej, 59. Palian Halina, 60. Paluszek Tadeusz Jan, 61. Pawęzowski Daniel Edward, 62. Prucnal Andrzej, 63. Rudnicki Waldemar Józef, 64. Skoczyktoda Krystian Bernard, 65. Starczewski Karol Wiesław, 66. Szewczyk Dariusz, 67. Szroborz Henryk Józef, 68. Szyja Antoni Jerzy, 69. Ścierzyński Henryk Marian, 70. Świetlik Janusz Piotr, 71. Tchórz Elżbieta, 72. Toporowicz Jerzy Michał, 73. Torz Janusz Jan, 74. Urbański Stanisław, 75. Woiński Cezary Władysław, 76. Wojtal Janusz, 77. Wyszyński Jan Franciszek, 78. Zuber Jacek Andrzej, 79. Żurek Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Adamek Paweł, 81. Bednarek Maria, 82. Buczyński Marian, 83. Chorążyczewska Grażyna, 84. Dawid-Szczubkowska Danuta Helena, 85. Domańska Halina, 86. Dzionek Arkadiusz Marek, 87. Forma Roman Jan, 88. Gajda Sławomir Roman, 89. Gajewska Marzena, 90. Gol Anna Bożena, 91. Grudniak Roman, 92. Guzik Tadeusz, 93. Hondzel Andrzej Zbigniew, 94. Jańczyk Mirosław, 95. Kacperski Zbigniew Tadeusz, 96. Kadys Stanisława, 97. Kątka Marek, 98. Kazana Jerzy, 99. Kaźmierczak Andrzej Władysław, 100. Kielar Piotr Władysław, 101. Klimczak Teresa Marianna, 102. Kocałek Paweł Marian, 103. Kogut Jolanta, 104. Koloszycz Mieczysław, 105. Kowalczyk Marek Antoni, 106. Kowalski Jan Zdzisław, 107. Kowalski Wiestaw, 108. Koziarz Włodzimierz, 109. Krych Józef, 110. Krysiak Halina, 111. Kuba Marek, 112. Kulczyński Zdzisław, 113. Kumaszka Jan Andrzej, 114. Lewandowska Bożenna, 115. Łuczak Wojciech Szczepan, 116. Malchrzycki Tadeusz Michał, 117. Malesa Marzanna Ewa, 118. Matraszek Maria, 119. Maruk Zygmunt Czesław, 120. Mądzielewski Piotr Janusz, 121. Mielczarek Stanisław Lucjan, 122. Mieloszyński Arkadiusz, 123. Modzelewska Renata, 124. Organiściak Barbara, 125. Ożarek Artur, 126. Ożóg Jerzy Marek, 127. Pepeta Włodzimierz Henryk, 128. Piechurowski Bogdan Piotr, 129. Pielą Krzysztof, 130. Pile Mirosław, 131. Pisarek Krzysztof, 132. Piwowarczyk Bogdan Lech, 133. Połętek Janusz Piotr, 134. Pluciński Janusz, 135. Puchata Mirosława, 136. Rochmiński Andrzej Mieczysław, 137. Skibiński Marian Józef, 138. Skrzos Zbigniew Wojciech, 139. Szewczyk Marek Hieronim, 140. Szimszajner-Kałuża Teresa, 141. Sztajerowski Jan Józef, 142. Szymański Dariusz Krzysztof, 143. Ślęzak Tomasz Ireneusz, 144. Ślusarczyk Michał, 145. Urbański Bogdan Grzegorz, 146. Wesoły Jakub Antoni, 147. Wideryński Jarosław Józef, 148. Winsze Teresa, 149. Zajączkowski Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i krzewienia kultury fizycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Bobla Henryk,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Sitkiewicz Barbara Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Bandurowska Barbara, 153. Majewska Anna,

154. Moniuk Danuta Helena, 155. Nowak Marek Władysław, 156. Szydlik Wiesława Wanda, 157. Ślęzak Maria Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Gwóźdź Arkadiusz Józef, 159. Lesik Bogumiła Ewa, 160. Szczygieł Halina, 161. Cichoń Zygmunt, 162. Cyba Grażyna Teresa, 163. Imiolczyk Andrzej Wawrzyn, 164. Juraszek Maria, 165. Komoder Zbigniew Antoni, 166. Lewandowski Ksawery Jan, 167. Morańska Izabela Maria, 168. Roszkowska Grażyna Janina, 169. Tykwińska Grażyna,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi dla rozwoju spółdzielczości rolniczej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

170. Świątek Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171.  Andrzejewski Ryszard, 172. Bartosik Kazimierz, 173. Kowalewski Jerzy Kazimierz, 174. Kozak Grażyna, 175. Kubiak Lesław, 176. Kubiak Tadeusz, 177. Kwiatkowski Henryk Antoni, 178. Sędziak Zdzisław Kazimierz, 179. Szyburski Eugeniusz, 180. Tomaszewski Stanisław, 181. Tuszyński Józef, 182. Wach Edward, 183. Wawrzyniak Bronisław Jan, 184. Wilk Maria, 185. Żywanowski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

186. Kozłowski Bronisław, 187. Misko Ryszard, 188. Pawlak Krystyna Danuta, 189. Ponitka Grzegorz, 190. Zasadzki Paweł.