POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 349/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu żużlowego w Polsce, za osiągnięcia sportowe:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gollob Tomasz Robert,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Hampel Jarosław, 3. Holta Rune,

za zasługi dla rozwoju sportu żużlowego w Polsce, za osiągnięcia sportowe

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kołodziej Janusz Marcin, 5. Miedziński Adrian,

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu żużlowego w Polsce, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Cieślak Marek Kazimierz,

za zasługi dla rozwoju karate w Polsce, za osiągnięcia sportowe

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Prośniak Izabela Marta.