POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 166/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

1. Janicki Mieczysław, 2. Wilkoński Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

3. Polcyn Jerzy Andrzej,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Furtak Barbara Ewa, 5. Szałański Jerzy, 6. Szczepuła Andrzej, 7. Wodzyński Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Politowska Krystyna Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Kosnowska Jolanta Ewa, 10. Moch Barbara.