POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-11-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Maciej KOWALSKI – w Białymstoku

2. Jerzy Michał NAWROCKI – w Lublinie

3. Hanna Bożena ROSIAK-DĄBROWSKA – w Białymstoku

4. Nadzieja SUROWIEC – w Białymstoku

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5. Sławomir BAGIŃSKI – w Łomży

6. Agata Jolanta DYBEK-ZDYŃ – w Gliwicach

7. Tamara Ewa DZIEŁAKOWSKA – w Gdańsku

8. Maria Grażyna FORTUNA – w Gdańsku

9. Krzysztof Mariusz GŁOWACKI – we Wrocławiu

10. Lidia Teresa HAJ – w Krakowie

11. Janusz Piotr KASPRYSZYN – we Wrocławiu

12. Marlena Danuta KASPRZYK – w Gdańsku

13. Dariusz Marek KŁODNICKI – we Wrocławiu

14. Jolanta ŁANOWY – w Gliwicach

15. Małgorzata Danuta MASTERNAK – w Gdańsku

16. Piotr Janusz POŚPIECH – w Gliwicach

17. Dariusz Leszek PRAŻMOWSKI – w Gliwicach

18. Elżbieta Maria PROKOPSKA – w Gdańsku

19. Barbara Lidia PRZYBYLSKA – w Gliwicach

20. Dorota ROSTANKOWSKA – w Gdańsku

21. Robert RZECZKOWSKI – w Słupsku

22. Joanna Dorota STUDZIENNA – w Gdańsku

23. Danuta Helena SZYKUT – w Słupsku

24. Jarosław URBAN – w Gdańsku

25. Sławomir Wojciech URBANIAK – we Wrocławiu

26. Urszula Czesława WALENTA – w Gliwicach

27. Grażyna Elżbieta WYDRYCH – w Częstochowie

28. Arkadia Józefa WYRAZ – w Gliwicach

29. Jolanta Krystyna ŻYWICKA-WITT – w Gdańsku

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

30. Iwona DŁUGOBORSKA – w Wyszkowie

31. Aneta Barbara FIGURA – w Grójcu

32. Katarzyna Anna GRAMZA – w Wadowicach

33. Magdalena Dorota MALIK – dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

34. Anetta Antonina MALMUK-CIEPLAK – w Tychach

35. Anna Teresa MATUSZEWSKA – w Lubinie

36. Damian Waldemar MOJEŚCIK – w Jastrzębiu-Zdroju

37. Katarzyna Maria OLEKSIAK – dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

38. Mariola Joanna PAŚNIK – w Kielcach

39. Tomasz Zbigniew PIECHOTA – w Kielcach

40. Marzena Elżbieta PŁECHA – w Biłgoraju

41. Katarzyna Magdalena ROZWODA – w Myślenicach

42. Agnieszka Zofia SENISSON – dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

43. Monika Anna SZCZEPANIEC-CZECH – dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

44. Izabela Ewa SZOPIŃSKA – w Bytomiu

45. Magdalena Lidia ŻAK – dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie