POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 marca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 79/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczone zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Barczyk Regina Klara, 2. Ciepielewska Anna Regina, 3. Gulko Danuta Irena, 4. Hulbój Teresa Maria, 5. Jung Regina Maria, 6. Sopel-Zygarska Helena, 7. Śreniowska Maria Krystyna,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Bessert Aleksandra, 9. Januszewska Aleksandra Teresa, 10. Jarosińska Izabela Maria, 11. Jasińska-Brodzka Teresa Konstantyna, 12. Kaczmarek Maria Antonina, 13. Kubeczek Henryka Zofia, 14. Leszczyńska Helena Barbara, 15. Napieralska Barbara Urszula, 16. Niszczak Anna, 17. Przybylska-Wendt Grażyna Maria, 18. Rzepczyńska Marianna, 19. Tryjarska Barbara, 20. Trzaska Aleksandra Stanisława, 21. Wojtowicz Helena Krystyna,

pośmiertnie

22. Jabłońska-Deptuła Maria Ewa, 23. Szczęsna Jadwiga Helena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Blachaczek Krystyna Maria, 25. Doncbach Elżbieta Jolanta, 26. Jankulowska Maria Bolesława, 27. Klimek Teresa Maria, 28. Kowalczyk Krystyna Anna, 29. Kozłowska Barbara Halina, 30. Kuczkowska Alicja Ewa, 31. Kurcyusz-Furmanik Teresa Maria, 32. Kwiatkowska-Wyrwisz Elżbieta Krystyna, 33. Laskowicz Krystyna Izabela, 34. Łukasiewicz Małgorzata, 35. Maliszewska Elżbieta Krystyna, 36. Marczyk Anna, 37. Mazurkiewicz Lucyna, 38. Morgaś Halina Janina, 39. Mytnik Halina Zofia, 40. Obrochta Władysława, 41. Pankowska Aleksandra Maria, 42. Rawicka Teresa, 43. Rehorowska Maria Katarzyna, 44. Seferowicz Elżbieta Maria, 45. Skobel Teresa, 46. Szafran Barbara Helena, 47. Świętochowska Iwona Stanisława,

pośmiertnie

48. Jarosińska Aniela Maria,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Cichowska Barbara Maria, 50. Jaśkiewicz Maria, 51. Matuszewska Jadwiga, 52. Steckiewicz Teresa Aniela, 53. Szlachciuk Anna Aleksandra.