POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 marca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cisak Jan Tadeusz, 2. Dąbrowska-Zielińska Katarzyna Danuta, 3. Dźwigałowski Florian Leon, 4. Kaczyński Romuald Marian, 5. Kryński Jan Stanisław, 6. Kul Jerzy, 7. Sas Andrzej Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bielecka Elżbieta Marzenna, 9. Bralska Jolanta Kalina, 10. Konarska Teresa Anna, 11. Opara Teresa, 12. Wysocka Ewa Maria,

na wniosek Ministra Kultury za zasługi dla kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Hetman Janusz, 14. Żydowicz Marek Jan,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zastugi dla wędkarstwa, za działalność na rzecz ochrony środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

15. Mielczarek Andrzej Henryk,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Piotrowski Ryszard Jan, 17. Szczeciński Jerzy Pankracy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Bzymek Zygmunt Jerzy, 19. Dubnicki Jan, 20. Napora Karol Stanisław, 21. Szmajda Waldemar Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Holeniewski Czesław, 23. Jaroszek Bogdan, 24. Kleszcz Mariusz, 25. Korszla Henryk, 26. Michalik Zbigniew, 27. Solarz Stanisław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bojanowicz Stanisław Józef, 29. Chwast Krzysztof, 30. Ciempka Wiesław, 31. Galińska-Tumidal-ska Sabina, 32. Gronowski Jerzy Kazimierz, 33. Hanyż Marek, 34. Jacak Jan, 35. Janowski Andrzej, 36. Jed-noróg Stanisław, 37. Kowalski Mikołaj, 38. Kownacka Barbara Alicja, 39. Majerz Ryszard, 40. Mokrzycki Roman Władysław, 41. Moskot Jerzy Stanisław, 42. Pro-szowska Maria Halina, 43. Radzieja Bronisław Józef, 44. Raszkiewicz Ryszard Wincenty, 45. Romanowicz Piotr Jan, 46. Sieczko Lech, 47. Stanisławski Zbigniew, 48. Szkutnik Karol, 49. Sznajder Bogdan, 50. Śliwowski Ryszard Jerzy, 51. Śpiączka Czesław, 52. Taciak Mieczysław, 53. Urbaniak Marian, 54. Węctaś Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Blatsios Elżbieta Katarzyna, 56. Bogusz Stanisława Lida, 57. Budrewicz Sławomir, 58. Budzisz Bożena, 59. Czepiga-Szymańska Małgorzata Ewa, 60. Gar-backi Jerzy, 61. Gietażyn Małgorzata, 62. Gierszewski Andrzej, 63. Gostyński Zbigniew, 64. Hajkowska Iwona, 65. Iwański Lech, 66. Jaremko Lidia, 67. Jawor Małgorzata, 68. Kiljan Marian, 69. Koszewicz Magdalena, 70. Kotylak Genowefa Maria, 71. Kubicz Danuta Jolanta, 72. Lenartowicz Ryszard, 73. Matuszczyk Joanna Maria, 74. Mazurkiewicz Danuta, 75. Miernicki Janusz Zbigniew, 76. Mróz Andrzej Stanisław, 77. Nie-bieszczański Kazimierz, 78. Nowacki Jerzy, 79. Nowak Jerzy Jan, 80. Olkowska Małgorzata, 81. Perlak Krystyna, 82. Pichur Michał, 83. Romanowski Janusz, 84. Rutkowski Waldemar, 85. Rzeszowska Teresa Maria, 86. Siemaszko-Grabowska Maria, 87. Sokołowski Stanisław, 88. Stefopulos Małgorzata Joanna, 89. Strzałka Marta Krystyna, 90. Szkarupski Teodor, 91. Szpiech Alicja Danuta, 92. Śliwińska Anna, 93. Tardowski Zbigniew, 94. Turzański Witold Jan, 95. Wantuła Jarosław Henryk, 96. Wiech Elżbieta, 97. Wilhelm Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Baran Grzegorz, 99. Brański Janusz Włodzimierz, 100. Bartkowska Małgorzata Stanisława, 101. Bednarski Józef Zbigniew, 102. Chamski Antoni, 103. Chmiel Marian Andrzej, 104. Cząstkiewicz Jan Adam, 105. Droździak Bogdan, 106. Dubiński Artur Krzysztof, 107. Dziekan Lidia Barbara, 108. Filip Andrzej, 109. Fi-nokiet Iwona, 110. Frankowski Krzysztof Mariusz, 111. Gagatek Maria Barbara, 112. Galik Teresa Maria, 113. Graj Alina Małgorzata, 114. Grzybek Elżbieta, 115. Gwiżdż-Pokrywka Bożena Halina, 116. Halat Bartłomiej, 117. Hoszman Andrzej, 118. Jacek Bolesław, 119. Jędrasiak Mieczysław Marian, 120. Juda Andrzej, 121. Kaczanowski Sławomir, 122. Kalarus Bożena Danuta, 123. Kalarus Daniel, 124. Kamińska-Urban Danuta Marianna, 125. Karbowiak Sylwester Jan, 126. Kardela Jacek Andrzej, 127. Kaźmierowska Małgorzata, 128. Knap Szczepan, 129. Kochanowska Stanisława, 130. Kopalska Anna, 131. Krawiec Zenona Stanisława, 132. Krzyżanowski Jerzy, 133. Kucharzów Krzysztof, 134. Lesicka Ewa, 135. Liguzińska Joanna, 136. Ławniczak Henryk, 137. Łupicka-Szczęśnik Dagmara Anna, 138. Majgier Adam Piotr, 139. Michalak Beata Arletta, 140. Motdysz Danuta Urszula, 141. Myślak Iwona, 142. Nalepka Ryszard, 143. Pawlak Jerzy, 144. Piróg Dorota Maria, 145. Płukar Leszek, 146. Porębska Elżbieta, 147. Pszczeliński Lesław Jerzy, 148. Puszczewicz Krzysztof Jan, 149. Rogala Jacek, 150. Sienkiewicz Jolanta Ewa, 151. Słowińska-Maćkiewicz Marzena, 152. Staszków Paweł, 153. Sycz Piotr, 154. Szczypek Elżbieta Danuta, 155. Temler Barbara, 156. Urban Marek, 157. Wiącek Krystyna, 158. Wójcik Marianna, 159. Wróbel Kazimierz Jan, 160. Zabłotna Danuta Elżbieta, 161. Zda-niuk Adam Piotr,

za zastugi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

162. Dziadyk Jan, 163. Krzepisz Jan Eugeniusz, 164. Kulig Alojzy, 165. Leśna Maria, 166. Ziemniak Włodzimierz Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

167. Bernacki Jan, 168. Chrupajło Danuta, 169. Dżugaj Jan Kazimierz, 170. Kowalski Mieczysław, 171. Rystau Antonina Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

172. Bachmatiuk Stanisław, 173. Bemasiewicz Jolanta, 174. Grygorcewicz Ryszard Tadeusz, 175. Ka-sprzyk Tadeusz, 176. Kozłowski Andrzej, 177. Kwak-szys Antoni, 178. Romejko Wiesław,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

179. Demczuk Krystyna Maria, 180. Nowacki Stanisław, 181. Sikora Barbara,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

182. Tendera Zenon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

183. Domarski Augustyn Paweł, 184. Śliwa Stanisław Karol,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

185. Filipowicz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

186. Wiącek Jan, 187. Zuber Stanisław Michał,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

188. Auron Lechosław, 189. Siedlecki Marek Karol, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

190. Dziekońska Eugenia, 191. Piotrowski Czesław Stefan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

192. Mielniczek Jarosław, 193. Obuchowski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

194. Koneszko Stanisław, 195. Sieńkowski Ireneusz, 196. Szaraszewicz Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

197. Kupszta Klemens,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

198. ks. Dmoch Stefan, 199. Kalinowski Anatol, 200. Laszewski Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Asanowicz Janusz, 202. Blumski Tomasz Bolesław, 203. Czurak Anatol, 204. Dederko Jacek, 205. German Konstanty, 206. Górski Marek, 207. Jarosz Marian, 208. Kaczan Wiesław, 209. Kłoczewski Michał Zdzisław, 210. Kmita Kazimierz, 211. Kociubiński Tomasz Wincenty, 212. Lichańska Grażyna, 213. Lisowski Grzegorz, 214. Misiukanis Olgierd Jan, 215. Podgajec-ki Mirosław, 216. Supiński Stanisław, 217. Szacitło Piotr, 218. Tomaszewski Grzegorz, 219. Ulecki Marian, 220. Wilma Andrzej, 221. Wiśniewski Zbigniew Janusz, 222. ks. Wojciuk Leszek Aleksy, 223. Worona Zdzisław,

na wniosek Wojewody Śląskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

224. Klęk Janina,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

225. Baron Joachim, 226. Błaszczyk Mirosław Jacek, 227. Głosz Edward Jan, 228. Kozłowski Jacek, 229. Musialski Arkadiusz, 230. Przybyła Grzegorz Marek, 231. Strzelecka-Misiąg Lidia, 232. Szulakowski Witold, 233. Szymborska Grażyna Danuta, 234. Wójcik Bożesława Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

235. Bąk Zbigniew Jan, 236. Burska-Juraczyk Maria, 237. Gorol Jan, 238. Kozłowska Jadwiga Bożena, 239. Krzeszowiec Anna, 240. Łukosz Tadeusz, 241. Ma-jewski Ryszard, 242. Nowak Joachim, 243. Reimer Tadeusz, 244. Rurański Piotr, 245. Skóra Franciszek, 246. Skramlik Małgorzata, 247. Sojka Jerzy, 248. Su-char-Baron Beatrycze, 249. Szottysik Wenancjusz, 250. Szymczak-Wojciechowska Tamara, 251. Wagner Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

252. Brachman Andrzej, 253. Diug-Chwastek Marta, 254. Gaudyn Jacek, 255. Kasperek Czesław, 256. Krzemiński Mirek Michał, 257. Majewska Justyna, 258. Marciniak Piotr, 259. Nowak Krzysztof, 260. Osadzin Franciszek, 261. Sczendzina Bernard, 262. Staciwa Andrzej, 263. Stryja-Modliszewska Aleksandra Marta, 264. Ślęzak Jerzy, 265. Ślęzak Małgorzata,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zastugi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

266. Tokarski Bogdan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

267. Mazur Jan, 268. Nowak Jan, 269. Papka Krystyna, 270. Skotnicki Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

271. Grdeń Marek Adam, 272. Jońca Barbara Anna, 273. Kowalski Wiesław, 274. Król Henryk Adam, 275. Olszewski Józef Szczepan, 276. Sajda Piotr, 277. Sokołowska Irena, 278. Ura Stanisław, 279. Zawada Paweł, 280. Zrębska Grażyna, 281. Zych Marek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zastugi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

282. Boroch Tadeusz, 283. Pieczyński Lech Mikołaj,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

284. Dybioch Mirosław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

285. Graczyk Jadwiga, 286. Kondratowicz Jerzy Ryszard, 287. Swatowski Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

288. Chorzępa-Pasik Agnieszka Ewa, 289. Kawa Robert, 290. Nizio Artur Wojciech, 291. Sobala Mirosław, 292. Sztapka Wioletta Katarzyna, 293. Ziontkow-ska Lidia Jadwiga,

za zastugi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

294. Filipiak Krzysztof,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

295. sierż. szt. Bujarski Robert, 296. sierż. szt. Dzida Dariusz, 297. st. post. Kutyna Aleksander, 298. sierż. Maliszczak Tomasz, 299. st. post. Mańczyk Tomasz, 300. st. post. Stasiewicz Piotr, 301. mł. asp. Woźnica Dariusz.